Forside Artikel BMI beregner | Idealvægt | Fedtprocent

BMI beregner | Idealvægt | Fedtprocent

Beregn dit BMI


Er mit BMI godt?

World Health Organization (WHO) klassificerer forholdet mellem vægt og højde ud fra et Body Mass Index.


Bemærk, at man skal tage højde for sin kropsbygning og muskelmassen, da man let kan have et Body Mass Index, der ligger over 25, uden at man af den grund er overvægtig.

Har du flere spørgsmål om BMI (Body Mass Index), BMI for Børn, BMI for ældre, fedtprocent, idealvægt og energiforbrug?


Så kan du med fordele læse hele vores artikel om Body Mass Index.

Contents

Body Mass Index


BMI (Body Mass Index) er nok det mest brugte tal indenfor sundhed, men hvad dækker det over, hvorfor opfandt man det, hvordan beregnes det og hvordan beregnes det for børn, unge og teenagere?

Tabel for voksne: Er mit BMI godt?

World Health Organization (WHO) klassificerer forholdet mellem vægt og højde ud fra et Body Mass Index.


Bemærk, at man skal tage højde for sin kropsbygning og muskelmassen, da man let kan have et Body Mass Index, der ligger over 25, uden at man af den grund er overvægtig.

Det er vigtigt, at du ikke lægger for meget i tallet, da to personer med identisk vægt og højde kan have vidt forskellige sundhedsprofiler. Den ene kan være tyk, og den anden kan være veltrænet.

De vejer stadig det samme, men hvor den veltrænede persons vægt bl.a. består af en større muskelmasse, har den anden mere fedt. De færreste vil dog påstå, at de to personer er lige sunde.

Body Mass Index blev opfundet i 1832 af den belgiske videnskabsmand Adolphe Quetelet. Han havde brug for en måde at sammenligne vægt og højde på befolkningsgrupper i de industrialiserede lande. Her var der nemlig fremgang i økonomierne, hvilket også kunne ses i voksende andele af overvægtige.

Quetelet var ikke læge, og han havde ikke et ønske om, at Body Mass Index skulle bruges som en diagnose. Body Mass Index var udelukkende tænkt som en måde at gøre befolkningsgrupper sammenlignelige.

Formel: Hvordan udregner man BMI?

BMI udregnes på baggrund af din vægt og højde, og populært sagt et tal for hvor meget du vejer i forhold til din vægt. Formlen for Body Mass Index er:

Body Mass Index = vægt (kg) / (højde (m) * højde (m))

Et eksempel kunne være en person som vejer 78 kg og som er 1,82 m høj. Vedkommendes Body Mass Index er: 78 / (1,82*1,82) = 23,5, og i følge tabellen ovenfor er vedkommende normalvægtig.

Test: Hvad er et normalt BMI?

I følge standardtabellen for Body Mass Index har du et normalt BMI, hvis det ligger mellem 18,5 – 24,9. I det interval betegnes man som værende normalvægtig.

Men i den virkelige verden er der desværre ikke noget simpelt svar på, hvad et normalt BMI er. Body Mass Index siger kun noget om forholdet mellem din vægt og højde. Det er en simplificeret tabel, som ikke tager højde for hvordan du er bygget, din muskelmasse og din fedtmasse. Man kan derfor sagtens være normalvægtig, uden at BMI nødvendigvis ligger mellem 18,5 – 24,9.

BMI beregner for børn (2 – 5 år)

Body Mass Index blev oprindeligt udviklet til voksne mennesker og derfor passer børn ikke ind i BMI-systemet. Børn fra 2-5 år klassificeres i følge WHO efter to grafer: en for pige og en for drenge, som WHO har udviklet. Her kan man vurdere, om børn er normalvægtige, overvægtige, fede eller undervægtig.

WHO har to grafer – en for piger og en for drenge. Graferne virker på følgende måde:

 1. Mål dit barns højde og vægt
 2. På WHO graffen finder du forholdet mellem vægt og højde
 3. Hvis tallet er over 2 er barnet overvægtigt
 4. Hvis tallet er over 3 er barnet svært overvægtigt

Vægt-højde forhold for piger

WHO BMI piger
Klide: WHO – Download original

Vægt-højde forhold for drenge

WHO bmi drenge
Klide: WHO – Download original

Lad os gennemgå et eksempel. Du har en dreng som er 95 cm høj.

 • Hvis han vejer op til 16,5 kg er han normalvægtig.
 • Hvis han vejer mellem 16,5 og 18 kg er han overvægtig.
 • Hvis han vejer over 18 kg er han svært overvægtig

Bemærk at graferne er globale, og at de tager ikke højde for hvordan dit barn er bygget. De siger kun noget om forholdet mellem vægt og højde i forhold til en globalt standard.

Statistik kan laves på mange forskellige måder, derfor findes der flere standarder for Body Mass Index og børn. En anden standard er worldobesity, som defineret lidt anderledes end WHOs standard.

BMI udregning for børn, unge og teenagere (5 – 19 år)

Body Mass Index blev udviklet med voksne mennesker for øje, derfor passer skalaen ikke på vokse under 19 år. Til gengæld har WHO udviklet to grafer (en for pige og en for drenge) som kan hjælpe en med at “justere” BMI tallet for børn og teenager, så man kan sammenligne tallene.

Når man skal udregne Body Mass Index for børn, unge eller teenagere, skal man gøre følgende:

Beregn BMIet på helt nomalvis:


Dernæst skal du sammenholde BMI tallet med en af graferne nedenfor.

Body Mass Index graf for piger i alderen fra 5 til 19 år

BMI priger 5-19 år who
Klide: WHO – Download original

Body Mass Index graf for drenge i alderen fra 5 til 19 år

BMI drenge 5-19 år who
Klide: WHO – Download original

Et eksempel kunne være en pige på 14 år:

 • BMI på under 14,0 = svært undervægtig
 • BMI mellem 14,0 – 15,4 = undervægtig
 • BMI mellem 15,4 – 22,7 = normalvægtig
 • BMI mellem 22,7 – 27,3 = overvægtig
 • BMI på over 27,3 = svært overvægtig

Bemærk, at graferne er globale og at de tager ikke højde for hvordan barnet eller teenageren er bygget. De siger kun noget om forholdet mellem vægt og højde i forhold til en globalt standard.

Idealvægt


Læs om idealvægt og find ud af, hvordan du beregner din idealvægt.

Hvad er min idealvægt?: Idealvægt beregner for kvinder og mænd

Idealvægt har været et diskussionsemne i lang tid. Hundredvis af formler og teorier er blevet opfundet i et forsøg på at finde svaret på, hvor meget man ideelt skal veje. Men igen af formlerne har fundet svaret endnu. Udfordringen er, at idealvægten er unik for alle. De vigtigste faktorer for en idealvægt er højde, køn (mand eller kvinde), alder, kropsbygning, form og så videre.

Vi har derfor lavet en beregner med udgangspunkt i de mest populære formler til idealvægten. Bemærk, at alle formler er for voksne med en højde på over 1,52 m.

Formlerne er:

J. D. Robinson formlen (1983)
52 kg + 0,75 kg per cm (mand)
49 kg + 0,67 kg per cm (kvinde)

Miller Formula D.R. (1983)
56,2 kg + 0,56 kg per cm (mand)
53,1 kg + 0,54 kg per cm (kvinde)

G. J. Hamwi formlen (1964)
48,0 kg + 1,06 kg per cm (mand)
45,5 kg + 0,87 kg per cm (kvinde)

B. J. Devine formlen (1974)
50,0 kg + 0,91 kg per cm (mand)
45,5 kg + 0,91 kg per cm (kvinde)

World Health Organization (WHO) anbefaler:
Body Mass Index = 18,5 – 25 for både mand og kvinde

Fedtprocent


Læs om 6 forskellige måder du kan beregne din fedtprocent og hvad du kan bruge resultatet til.

Se dig selv i spejlet: Estimering af fedtprocent ved visuel inspektion

Den nemmeste måde at estimere sin fedtprocent er at kigge sig selv i spejlet og sammenlign sin krop med kroppene på billedet nedenfor.

Fedtprocent
Læs mere: Tabel: Hvad er en normal fedtprocent for mænd og kvinder?

Beregn din fedtprocent med U.S. Navys formel

U.S. Navy har udviklet en måde at beregne ens fedtprocent ud fra 3-4 simple mål.


Metoden har en usikkerhed på 3-4%, så det er en god og hurtig måde at estimere din fedtprocent.

Læs mere: Tabel: Hvad er en normal fedtprocent for mænd og kvinder?

U.S. Navys formlerne er:

 • Mænd: Fedtprocent = 86,010 x log10(Talje – Halsmål) – 70,041 x log10(Højde) + 36,76
 • Kvinder: Fedtprocent = 163,205 x log10(Talje + Hoftemål – Halsmål) – 97,684 x log10(Højde) – 78,387

Udregn din fedtprocent ud fra dit BMI og alder

BMI blev udviklet som et statistisk værktøj, og det siger kun noget om, hvor meget du vejer i forhold til din vægt. På trods af det har Deurenberg og co-workers udviklet en formel til at estimere ens fedtprocent ud fra BMI, køn og alder

Bemærk at det kun er en estimere, og at det måske kan forekomme store forskelle mellem din fedtprocent estimeret ud af dit BMI og en rigtig fedtprocentmåling.

Læs mere: Tabel: Hvad er en normal fedtprocent for mænd og kvinder?

Udregn din fedtprocent med en fedttang

En anden og god måde at beregne din fedtprocent er med en fedttang, som du bruger til at tykkelsen af hudfolder 2-4 forskellige steder på kroppen.

Læs mere: Mål din fedtprocent med en fedttang (eksternt link)

Mål din fedtprocent med en bioimpedansmåling

En anden og meget brugt måling er din bioimpedans; dvs hvor stor den elektriske modstand er i din krop. Din krop består af forskellige ting såsom vand, fedt, muskler og knogler, og ved at måle den elektriske modstand kan man beregne forholdet mellem de forskellige ting i kroppen.

Man lave en bioimpedansmåling ved at stå på to metalplader med bare tæer. Måleapparatet, som typisk også er en vægt, sender en svag strøm gennem kroppen. Hvis man skal sammenligne målinger skal man altid lave dem under de samme betinger, da tid på døgnet samt kost og væskeindtag på virker resultat. Bemærk at bioimpedansmålinger ikke må udføres på personer med pacemaker.

De fleste fitness-centre har en vægt som kan lave en bioimpedansmåling. Du kan også lave målingen derhjemme, hvis du har en badevægt, som kan måle din fedtprocent.

Læs mere: Badevægt Test: Top 6 bedste badevægte med fedtprocent (eksternt link)
Læs mere: Tabel: Hvad er en normal fedtprocent for mænd og kvinder?

Mål din fedtprocent med en DEXA-scanning

Den mest præcise og dyreste måde at beregne din fedtprocent er med en DEXA-scanning. En DEXA-scanning bliver mest brugt til at diagnosticere sygdomme såsom knogleskørhed.

Læs mere: Tabel: Hvad er en normal fedtprocent for mænd og kvinder?

Tabel: Hvad er en normal fedtprocent for mænd og kvinder?

I tabellen kan du se hvad en normal fedtprocent for mænd og kvinder er. Du kan desuden også se definitionenerne af overvægtig, fitness og atletisk

Kilde: Wikipedia

Hvad er fedtprocent?

Din fedtprocent siger noget om, hvor mange procent af din krop består af fedt. Din fedtprocent afhænger af køn, kropsbygning og hvor meget man træner. Den generelle regel er, at mænds fedtprocent bør ligge mellem 10 – 20%, og at kvinders fedtprocent bør ligge mellem 20 – 30%.

Hvordan hænger min vægt og fedtprocent sammen?

Der er ikke nogen direkte sammenhæng mellem vægt og fedtprocent, da man ikke kan beregne din fedtprocent ud fra din vægt. Man kan dele din vægt op i to dele – din fedtfri vægt som er din vægt minus dit fedt, og vægten af din fedt. Hvis ens fedtfri vægt forbliver det sammen samtidig med at ens fedtvægt stiger, stiger ens samlet vægt og ens fedtprocent.

BMI, sundhed og fedtprocent

Professor Bente Klarlund påpeger også problemet med Body Mass Index som en indikator for sundhed i Politiken. Hun skriver, at fedtprocent er et mål, man skal være varsom med at lægge for meget i. Kroppen har f.eks. godt af fedt på baller og lår, men ikke så godt af fedt omkring de indre organer.

Hvordan beregner man sin muskelmasse?


Muskelmasse er defineret som ens fedtfri vægt; dvs vægten af alt andet i kroppen undtagen fedt.


Læs mere: Beregn din fedtprocent

Når man dyrker bodybuilding og skal tabe sig op til en konkurrence handler det om at tabe fedt uden at reducere ens muskelmasse (fedtfri vægt eller lean mass på engelsk).

Beregn dit kalorie- og energibehov


I dette afsnit kan du læse om kalorie- og energibehov og hvordan du beregner det. Hvis du gerne vil vide mere om kostplanlægning eller slankekur og vægttab kan du med fordel læse en af vores to artikler om emnerne.

Læs mere: Kostplan og slankekur

Hvor meget energi skal der til for at dække mit energibehov?

Du kan udregne dit energibehov på baggrund af din alder, vægt, højde og aktivitetsniveau. Dit aktivitetsniveau bestemmes ud af, hvorvidt du har et stillesiddende arbejde, og hvor mange gange om ugen, du dyrker motion. Udregningen viser dit daglige energibehov og din totale omsætning af kalorier per dag.

Hvordan beregner du dit basalstofskifte?

Dit basalstofskifte er defineret som dit energiforbrug, når du er helt i ro både mentalt og fysisk, har fastet i 12-18 timer og befinder dig ved en behagelig temperatur.

Du kan beregne dit basalstofskifte med vores energiberegner ovenfor.

Hvad er kvinders og mænds kaloriebehov?

Mænd og kvinders kaloriebehov er meget forskelligt, og det afhænger af mange faktorer såsom vægt, højde og aktivitetsniveau.

Du kan beregne dit kaloriebehov med vores energiberegner ovenfor.

I hvilke enheder måles energien i mad?

Energi fra maden måles i enten kilojoule (kJ) eller i kalorier (kcal) 1 kcal = 4,2 kJ.

Typisk stillede spørgsmål for BMI


Når man har beregnet sit Body Mass Index, kommer der naturligt en masse spørgsmål. Vi har samlet de mest typiske spørgsmål relateret til BMI, så du hurtigt kan få svar på alle dine spørgsmål.

Hvad er BMI (Body Mass Index) et udtryk for?

Body Mass Index er et tal for, hvor meget du vejer i forhold til din vægt.

Læs mere: Formel: Hvordan regner man BMI ud?

Hvorfor gælder BMI ikke for personer under 19 år?

Body Mass Index blev udviklet som et statistisk værktøj, så man let kunne klassificere en befolkning i forhold til om de var overvægtige, normalvægtige eller undervægtige.

Den standard man udviklede passede kun på fuldt udviklede voksne mennesker, og når man laver statistik, har man brug for at definere, hvornår man er fuld voksen. Statistisk har man valgt at definere den grænse ved 19 år. Dvs., hvis man er under 19 år skal man korrigerer sit BMI for at kunne sammenligne det med en voksens Body Mass Index.

Læs mere: BMI beregner for børn (2 – 5 år)
Læs mere: BMI udregning for børn, unge og teenagere (5 – 19 år)

BMI kurve og vægtkurve for børn

Body Mass Index er udviklet som et statistisk værktøj, da man ønskede en let måde at klassificere en voksen befolkning i forhold til om de normalvægtige, overvægtige etc.

Børn passer ikke ind i den klassificering, da den kun glæder for voksne, derfor har man udviklet vægtkurver for børn og teenager Kurverne kan man bruge til at justere BMI tallet afhængig af alderen og køn.

Læs mere: BMI beregner for børn (2 – 5 år)
Læs mere: BMI udregning for børn, unge og teenagere (5 – 19 år)

BMI for børn: Fedmegrænser og undervægt

Når man beregner BMI for børn, skal man justere deres Body Mass Index i forhold til deres alder. Hvornår man klassificere et barn som overvægtigt eller undervægtigt afhænger derfor af deres alder.

Du kan læse mere om hvordan man beregner fedmegrænser og undervægt i de to ovenstående sektioner om børn.

Læs mere: BMI beregner for børn (2 – 5 år)
Læs mere: BMI udregning for børn, unge og teenagere (5 – 19 år)

Hvad siger sundhedsstyrelsen om BMI for børn?

Sundhedsstyrelsen har udviklet retningslinjer for hvad børn skal veje og hvordan man måler det. Download vejledningen.

BMI beregner med alder for kvinder, mænd og ældre over 65 år

Den måde man beregner BMI er uafhængig af alder og køn og klassifikationen er også den samme.

Der findes nogle engelske beregningsværktøjer, som korrigere for alder og køn. Det skal dog siges, at nogle af dem, som inkluderer alderen, ikke bruger alderen når det kommer til stykket, da man kan ældre alderen, uden at det har betydning for resultatet. Du kan finde dem her:

BMI er som sagt uafhængig af alderen, men den optimale BMI værdi er dog stigende med alderen. Unge helst skal være i normalvægtsområdet og ældre skal helst være i overvægtsområdet, hvis man ser det i forhold til dødelighed. Men husk på, at overvægt kan give andre problemer såsom begrænset mobilitet.

BMI for kvinder over 50 og 65 år

Der findes ikke nogen speciale BMI måling i forhold til denne gruppe selvom mange har efterspurgt det.

Kritik af Body Mass Index


Når man bruger et Body Mass Index, også kendt som Body Mass Index, som et mål for sundhed, svarer det til at ville skrive hele sin livshistorie i kun ét tweet. Eller sagt på en anden måde: Din sundhed kan ikke opsummeres i ét tal.

Fem grunde til, at Body Mass Index ikke siger noget om din sundhed

Body Mass Index fortæller ikke, om du er sund

Body Mass Index er et tal som viser relationen mellem din vægt og højde. Men to personer med identisk vægt og højde kan have vidt forskellige sundhedsprofiler. Den ene kan være tyk, og den anden kan være veltrænet. De vejer stadig det samme, men hvor den veltrænede persons vægt bl.a. udgøres af en større muskelmasse, har den anden mere fedt. De færreste vil dog påstå, at de to personer er lige sunde.

BMI

Overvægt er farligt, men Body Mass Index er ikke det bedst mål for overvægt

Fedt spiller en stor rolle, når man skal vurdere en persons sundhedstilstand. Men hvor på kroppen fedtet sidder er afgørende for, hvor farligt det er. Fedt omkring livet er f.eks. langt mere farligt, end fedt som sidder på lårene. Undersøgelser viser, at et mål af livvidden er en langt bedre indikator for, om en person er overvægtig.

Sundhed afhænger af mange faktorer

Hvis din læge skulle vurdere din sundhedstilstand på baggrund af dit Body Mass Index, ville det blive en hurtig konsultation. Vægt er blot en af mange faktorer, når man vurderer personers generelle sundhed. Dine gener, din livsstil, hjertefunktion og aktivitetsniveau er eksempler på faktorer, som betyder væsentligt mere end Body Mass Index.

Body Mass Index kan ikke vise forandringer i din sundhedsstilstand

Fokus på din sundhed er en god ting. Og måske stiller du dig på vægten en dag og beslutter, at det er tid til at tabe nogle af de ekstra kilo. Ved samme lejlighed udregner du dit Body Mass Index. Efter et stykke tid og nogle livsstilsændringer stiller du dig på vægten igen og laver en ny BMI-udregning. Resultatet kan meget vel være det samme, men din krop er blevet langt sundere. Du har blot erstattet fedt med muskler. Men det fortæller Body Mass Index dig ikke noget om.

Body Mass Index er et statistikværktøj

Ophavsmanden til Body Mass Index, den belgiske videnskabsmand Adolphe Quetelet, havde i 1800-tallet brug for en måde at sammenligne vægt og højde på befolkningsgrupper i de industrialiserede lande. Her var der nemlig fremgang i økonomierne, hvilket også kunne ses i voksende andele af overvægtige. Quetelet var ikke læge og havde ikke et ønske om, at Body Mass Index skulle bruges som en diagnose. Body Mass Index var udelukkende tænkt som en måde at gøre befolkningsgrupper sammenlignelige. Derfor opfandt han i 1832 metoden, hvor han som den første dividerede vægten med kvadratroden af højden.

Kilder


http://videnskab.dk/krop-sundhed/fedme-drop-bmi-brug-et-maleband
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0002619
https://en.wikipedia.org/wiki/Body_mass_index
http://www.commed.vcu.edu/Chronic_Disease/Obesity/2014/RethinkingBMI.pdf
http://livsstil.tv2.dk/articlekrop/id-63378278.html
http://fitness.stackexchange.com/questions/1660/how-accurate-is-the-navy-body-fat-calculator
https://marinaaagaardblog.com/2014/07/28/livet-er-fedt-hvor-fedt-find-form-og-fedtproc
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hormoner-og-stofskifte/illustrationer/billeddiagnostik/dxa-skanner/
https://en.wikipedia.org/wiki/Body_fat_percentage
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2043597
http://www.wikihow.com/Measure-Body-Fat-Using-the-US-Navy-Method
http://foodoflife.ku.dk/vidensbanken/b/basalstofskifte/
http://www.livestrong.com/article/501467-how-to-calculate-muscle-mass-percentage/

Skriv endeligt til [email protected], hvis du har spørgsmål eller hvis du har input til, hvordan vi kan gøre artiklen endnu bedre.