Forside Artikel Forstuvet fod og ankel | Få tips til behandling og genoptræning

Forstuvet fod og ankel | Få tips til behandling og genoptræning

Forstuvet fod og ankel

Har du forstuvet din fod eller ankler, ved du, at skaden kan gøre afsindigt ondt.

Men det er vigtigt, at du genoptræner din fod eller ankel, så du kan blive smerten kvit og få bevægeligheden tilbage.

Læs denne guide, og kom godt i gang med behandlingen

Hvad er en forstuvning?


En forstuvning er en beskadigelse af ledbånd og/ eller bløddele omkring et led.

Forstuvninger kommer i forskellige sværhedsgrader fra lette til alvorlige ledbåndsskader.

Forstuvning opstår, når et led bevæges på en unormal måde med voldsomme bevægelser efterfulgt af hævelse og smerter i leddet.

Forstuvning opstår ofte i ankelled, knæled og fingerled og opstår normalt ved vrid, fald, sport og ulykker. Hvis en forstuvning ikke behandles korrekt, kan du få langsigtede problemer.

Når man forstuver en ankel ruller den enten indad (inversion forstuvning) eller udad (udkrængning forstuvning). Inversion forstuvninger forårsager smerter langs ydersiden af anklen, og er den mest almindelige type.

Smerter langs indersiden af anklen kan tyde på en mere alvorlig skade.

Få evt. forstuvningen undersøgt hos en fysioterapeut, som er uddannet i at stille den rette diagnose og lave et behandlingsforløb, som får bugt med skaden. Det kunne f.eks. være hos Perry Owens, som er klinikchef og en meget kompetent fysioterapeut med klinik i København.

Hvad er en forstuvet fod?

En forstuvning betyder, at et eller flere ledbånd omkring et led er blevet beskadiget og i alvorlige tilfælde revet over. I tilfældet med ankelforstuvninger er det oftest ledbåndene på ydersiden, som er beskadiget.

Løberen oplever ofte skaden som et vrid i anklen efterfulgt af smerter, hævelse og belastningsbesvær, som opstår kort efter tid efter skaden er sket.

Symptomerne og generne kan stå på fra en til seks uger afhængig af skadens omfang. Dog kan de mere alvorlige forstuvninger give smerter i op til tre måneder – nogle gange længere.

De fleste vil ikke opleve længerevarende gener, hvis de får den tilstrækkelige genoptræning. Nogle kan opleve vedvarende smerter eller fornemmelse af løshed i ankelen, som kræver en mere grundig undersøgelse.

Hvorfor får man en forstuvet fod?

Forstuvet fod opstår, når man vrider rundt på foden. I størstedelen af alle tilfælde opstår skaden ved en indadvridning i foden. Det er ledbåndene på den udvendige side af ankelen, der tager skade. Kun i få tilfælde sker der en udadvridning og derved en beskadigelse af de indvendige ledbånd.

Størstedelen af alle tilfælde af forstuvet fod opstår i forbindelse med idræt, men der er også mange som forstuver foden i hverdagen. Hvis man ikke har fået en ordentlig genoptræning efter tidligere forstuvninger, er man mere tilbøjelig til at få nye forstuvninger.

Hvordan føles en forstuvet fod?


Når man får et vrid i foden, opstår der en større eller mindre smerte. Nogle gange kan der gå lidt tid før smerterne indtræffer, men i nogle tilfælde kommer smerterne med det samme.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at smerterne ikke altid giver et fingerpeg om, hvor skaden er.

Smerte i ledbånd

Nogle oplever, at de under vriddet hørte et smæld i ankelen. Det kan være tegn på at der er sket overrivning af nogle ledbånd. Vriddet efterfølges også af en hævelse. Jo hurtigere og voldsomhed hævelsen fremstår, jo større skade er der normalt tale om.

Hævelsen er symptom på, at der der opstår en blødning i det ødelagte væv. Den blødning er også årsagen til, at foden efter nogen tid skifter farve til blå eller sort i det skadede område. At foden også i nogle tilfælde fremstår misfarvet helt nede ved fodranden skyldes, at tyngdekraften trækker noget af blodet derned. Derved kan der også opstå en misfarvning lidt væk fra området med den konkrete skade.

Hvad er faresignalerne?

Der er heldigvis ikke nogle egentlige faresignaler. Har man følelsen af, at man er lidt ustabil i sin ankel, for eksempel hvis man har lidt styringsproblemer i anklen, eller at man har balanceproblemer, når man står på et ben på den ramte fod, er det meget vigtigt at få vejledning om en ordentlig og passende genoptræning.

Følg denne plan, hvis du forstuver foden


Når skaden opstår, er det vigtigt, at få den rigtige førstehjælp. Førstehjælpen indebærer at få det skadede sted kølet ned så hurtigt som muligt. På den måde mindskes hævelsen, og smerterne bliver mindre. Førstehjælpen skal ske ud fra RICE princippet . Det står for:

Rest, Ice, Compression og Elevation:

Ro: Den skadede fod skal holdes i ro i de første 24-48 timer for at forhindre en mulig forværring af skaden.

Is: Der skal lægges noget koldt på det skadede sted. Der kan anvendes specielle ispakninger eller en pose isterninger. Man kan også nøjes med en pose frosne ærter eller noget lignende. Isen må aldrig lægges direkte på huden. Der skal altid være et klæde mellem isen og huden, ellers kan der opstå forfrysninger i huden. Der lægges is på i 20 minutter hver time. Der bør som minimum behandles med is de første tre timer, men foden kan have gavn af isbehandlingen i hele det første døgn.

Compression: Der skal uden på isen anlægges en komprimerende forbinding. Forbindingen skal være fast men ikke snærende, og den må ikke påvirke blodcirkulationen. Det er mest fordelagtigt at anvende et elastikbind placeret helt ude fra tæerne og til midt på skinnebenet.

Elevation: Foden skal helst holdes højere end hjertehøjde. Hvis man ligger ned, skal benet altså placeres på nogle puder, en speciel skinne, eller hvad man har til rådighed. Hvis man sidder ned kan benet anbringes på et bord eller en stol. Benet bør de næste dage også anbringes højt, både når man sidder eller ligger ned.

Vagtlægens spørgsmål

Spørgsmålene nedenfor giver dig et indblik i, hvilke spørgsmål vagtlægen typisk vil stille, når du ringer.

1. Hvad er dit navn og CPR-nummer?
Vagtlægen spørger altid om navnet og CPR-nummeret på den person, som henvendelsen drejer sig om.

2. Hvordan er skaden sket?
Var det et direkte slag? Der kan være blodansamling, men der kan også være brud. Var det en forvridining eller forstuvning af et led?

3. Hvilket led drejer det sig om?
Behandlingen er forskellig og afhænger af, om det er et større eller mindre led. Nogle gange er det nødvendigt at røntgenfotografere leddet.

4. Ved skader på knæ- eller fodled: Kan du støtte på benet?
Nej: Der kan være et brud, men det er ikke sikkert. Det vigtigste er at undgå hævelse. Et røntgenbillede kan være nødvendigt for at vurdere skaden.
Ja: Der er med stor sandsynlighed ikke tale om noget brud. Det er mest vigtigt at undgå hævelse. Det kan være en god idé at blive undersøgt senere, hvis smerterne ikke aftager i løbet af et par dage.

5. Er leddet meget hævet?
Nej: Der er med stor sandsynlighed ikke noget brud, selv om der kan være stærke smerter.
Ja: Hvis der er brud, vil der normalt opstå en markant hævelse relativt hurtigt efter skaden er sket.

6. Hvad har du gjort indtil nu?
Forstuver man et led, er det vigtigt at behandlingen sker ud fra RICE-princippet, som står for: hvile (rest), is (ice), kompression (compression) og løft af benet (elevation).

7. Har du smertestillende medicin?
Man må gerne anvende smertestillende midler fra håndkøb.

Forstuvet fod skadestue

Hvis en idrætsudøver oplever følelsen af, at noget sprang eller knækkede, vil det være nødvendigt med et et skadestuen. Det kan enten være at et ledbånd er rykket i stykker helt eller delvist, eller der kan være opstået et brud på en knogle.

På sSkadestuen vil du få tage et røntgenbillede for at afklare, om der er tale om en forstuvning eller et brud. Efter at have været i kontakt med vagtlægen kan de skønne, at du skal en tur på skadestuen. Nedenunder kan du se Netdoktors oversigt over, hvad lægen vil spørge om, hvis du ringer ind og fortæller, at du har forstuvet din fod eller ankel.

Forstuvet fod! Kan du gå med krykker?

Hvis du forstuver din ankel eller fod vil du ofte få udleveret nogle krykker på skadestuen. Det kan være lidt af en udfordring at gå med krykker, selvom det ser nemt ud. Fysioterapeut Søren Jacobsen fra Bornholms Hospital viser i videoen neden under, hvordan du indstiller og går med krykker med en skadet fod.

Hvordan stiller lægen diagnosen?


Lægen vil undersøge omfanget af hævelsen og hvor hævelsen er placeret. Lægen vil også undersøge, om der er ømhed ved ledbånd og/eller knogler.

Lægen vil derudover også undersøge, om der er nogen form for løshed i ankelen. Det er ikke altid muligt at undersøge løsheden på grund af ømhed.

Hvis lægen vurderer, at noget kan være brækket, vil der blive foretaget et røntgenbillede.

Hvordan behandles skaden?


Den primære behandling med RICE er afgørende for behandlingen af forstuvet fod. Tid og tålmodighed vigtige egenskaber til en ordentlig genoptræning. Det er vigtigt, at man i genoptræningsfasen holder sig inden for smertegrænsen, så man ikke fremprovokerer yderligere irritation i anklen.

Genoptræningen indebærer indledningsvis i at komme i gang med at bevæge foden, som kan påbegyndes efter et til to døgn.

Herefter skal man bruge en del tid på at udføre balancetræning, dels på gulvet dels på vippebræt eller speciel trampolin. Dette er vigtigt, for at opnå stabilitet i ledbåndene igen.

Læg evt. vejen forbi Gentofte, hvor Helle Frid driver klinikken Jægersborg Sport og Krop. Her kan du komme i gang med en behandling af den forstuvede ankel.

Man skal herudover også træne sin styrke. Styrketræning kommer oftest lidt senere i forløbet, hvor man skal kunne klare mere og mere komplicerede løbemønstre uden smerte (for eksempel løb i zig-zag, i ottetal og så videre). Man skal igennem en gradvis genoptræning inden for sin sportsgren.

Man skal kunne træne smertefrit fuldt ud inden man vender tilbage til konkurrenceidræt.

Hvis man ikke træner anklen tilstrækkeligt op, risikerer man at få et løst fodled og være plaget af hyppige skader.

Disse gener kan stort set altid undgås med tålmodighed og ordentlig genoptræning. Det er bedre at kunne være til stede på banen hele tiden i kun en halv sæson, end kun at være med fem minutter en gang imellem og have smerter resten af sæsonen, fordi man ikke afsatte tiden til en ordentlig genoptræning.

Ved gentagne forstuvninger vil man normalt få tilbudt en operation, som har til formål at stramme ledbåndene op.

Hvilken medicin anvendes?

Lægen har mulighed for at udskrive inflammationsdæmpende medicin, de såkaldte NSAID eller gigtpiller. Der findes mange præparater med samme virkning med forskellige priser.

Fremtidsudsigter med en forstuvet fod

Nogle få har pådraget sig andet end blot ledbåndsskader ved forstuvningen, og de kan blive ved med at have ondt eller føle instabilitet. Dem må man undersøge nærmere for at finde årsagen.

Ømheden ved forstuvet fod kan strække sig fra en til flere uger afhængigt af skadens omfang. Derudover kan man ved belastning opleve smerter i op til tre måneder efter skaden er sket, og i nogle tilfælde længere tid.

Ved en mere alvorlig forstuvning kan man tidligst vende tilbage på til sin sportsgren på konkurrenceniveau efter cirka seks uger, hvis man skal have tilstrækkeligt med tid til at genoptræne foden.

Den vigtige genoptræning af forstuvet fod og ankel


Med ankel genoptræning kan du styrke det påvirkede væv og derigennem genvinde et sundt og stabilt led.

Genoptræning er en de vigtigste elementer i behandlingen af en forstuvet fod eller ankel, da muskelsvaghed og begrænset funktion stadig kan fortsætte efter smerterne er forsvundet. Genoptræning er også vigtig, da du har forhøjet risiko for at forstuve ankelen efter den første forstuvning.

Grunden til, at du har stor chance for at få samme ankelskade igen, er, at receptorer i din fod med ansvar for balance og “proprioception” (kroppens bevidsthed om ledstilling) er påvirket og ikke på samme måde som tidligere kan sende signaler om at genvinde balance hvis foden er på vej ud i en uheldig stilling.

Men genoptræning kan du styrke det påvirkede væv og igen få et sundt og stabilt led. Genoptræningslængden afhænger af skadens omfang. Man siger, at det tager 3-4 uger for en lille ankelskade og 6-8 uger for en stor ankelskade.

Fysioterapeut Katrine Rask Hansen giver her en introduktion til forstuvet ankel.

Det er vigtigt at komme i gang med genoptræning så hurtigst som muligt efter skaden er sket. I videoen viser fysioterapeut Katrine Rask Hansen nogle øvelser, du kan lave, når du skal i gang med at genoptræne din ankel.

I den sidste video kan du få gode råd og konkrete øvelser, hvis du kan bevæge foden op og ned.

Genoptræning af ankel og fod via stigeprincippet

Du kan også genoptræne din ankel ved at lave og følge et stigeforløb.

Genoptræningsstige ved ankelskade:

 • Små rokke-bevægelser med foden
 • Større bevægelser og cirkel-bevægelser med foden
 • Kortvarig vægt på foden
 • Kortvarig gang, korte skridt
 • Simpel balancetræning, fx stå på ét ben
 • Træning for hele benet, fx cykling med midtfod på pedalen
 • Almindelig gang
 • Lidt vanskeligere balancetræning, fx på ét ben og dreje hovedet
 • Rask gang
 • Jogging – let løb, kortvarigt
 • Balancetræning på balancebræt og på ét ben med lukkede øjne
 • Almindelig løb lige ud
 • Almindelig løb med bløde retningsskift
 • Hurtigere løb
 • Løb med skarpe retningsskift
 • Spurter med skarpe retningsskift og vendinger
 • Almindelig træning + ekstra balancetræning
 • Fuldt niveau/konkurrencetræning

Forstuvet tå eller tæer


Forstuvning af tæer forekommer normalt i forbindelse med sport eller fysisk aktivitet, der finder sted på hårde underlag såsom kunstigt underlag. En forstuvet tå opstår typisk i forbindelse med en overdreven, opadbøjning af (ofte) storetåen. Når tåen forstuves, griber skoen fat i underlaget, hvilket medfører at kropsvægten føres forover, hvorefter tåen bøjes kraftigt opad.

Almindelige symptomer er hævelse med ømhed samt smerter i leddet eller knoglerne i tåen. Man vil normalt også føle smerte når tåen er i bevægelse eller hvis man trækker i tåen.

Det anbefales at opsøge en læge, der kan stille den rette diagnose og vejlede om den rette behandling.

Forstuvning af ankel


Når man forstuver ankelen, kan skaden variere fra en mild skade til en meget alvorlig skade. Smerterne kan stå på få dage, et par uger, flere måneder og op til et helt år.

Hvad er en ankelforstuvning?

Forstuvning betyder, at et eller flere ledbånd omkring et ked er blevet beskadiget og i værste tilfælde revet over. I tilfælde med ankelforstuvninger er det normalt ledbåndene på ydersiden, der er beskadiget. Når man løber, oplever man normalt skaden som et vrid i ankelen som efterfølges af smerter, hævelse og belastningsbesvær, som opstår sekunder eller minutter efter skaden er sket.

Anklens bygning

Underbenets to knogler, skinnebenet og lægbenet danner forneden en gaffel, der griber omkring rullebenet som et hængsel, som kaldes ankelleddet. På ydersiden er de to ankelknyster placeret. Rullebenet, som også kaldes springbenet, hviler ovenpå hælen. På inder- og ydersiden af ankelen er der ledbånd, der strækker sig ned til fodrodsknoglerne.

En alvorlig og vedvarende ankelskade

Ankelforstuvning er en hyppig og alvorlig skade. 25 procent af alle idrætsskader er ankelforstuvninger. 10-20 procent af de skadede, udvikler vedvarende problemer med ankelstabilitet.

En ankelforstuvning er en meget hyppig skade, hvor sværhedsgraden kan klassificeres i tre forskellige grader:

 • Grad 1 (mild) ankelforstuvning- mindre end 25 pct. af fibrene er påvirket
 • Grad 2 (moderat) ankelforstuvning – 25 pct. -75 pct. af fibrene er påvirket
 • Grad 3 (svær) ankel forstuvning- mere end 75 pct. af fibrene er påvirket og resultatet er et ustabilt led.

Sådan genoptræner du en forstuvet ankel

Med ankel genoptræning kan du styrke det påvirkede væv og derigennem genvinde et sundt og stabilt led.

Genoptræning er er de vigtigste elementer i behandlingen af en forstuvet fod eller ankel, da muskelsvaghed og begrænset funktion stadig kan fortsætte efter smerterne er forsvundet. Genoptræning er også vigtig, da du har forhøjet risiko for at forstuve ankelen efter den første forstuvning.

Grunden til, at du har stor chance for at få samme ankelskade igen, er, at receptorer i din fod med ansvar for balance og “proprioception” (kroppens bevidsthed om ledstilling) er påvirket og ikke på samme måde som tidligere kan sende signaler om at genvinde balance hvis foden er på vej ud i en uheldig stilling.

Med genoptræning kan du styrke det påvirkede væv og igen opnå et sundt og stabilt led.

Genoptræningens længde afhænger af skadens omfang. Man siger, at det tager 3-4 uger for en lille ankelskade og 6-8 uger for en stor ankelskade.

Du kan finde øvelser til genoptræning af din ankel under sektionen “Den vigtige genoptræning af forstuvet fod og ankel” højere op i denne artikel.

Er din forstuvet ankel stadig hævet?

En forstuvet ankel kræver den rette behandling. Og det kræver tålmodighed at få ankelen tilbage i form.

Sådan er fremtidsudsigter for en forstuvet ankel

Ømheden kan stå på i op til flere uger afhængigt af skadens omfang. Dertil kan man ved belastning opleve at få smerter i op til tre måneder efter, og nogle gange længere tid.

Ved en mere alvorlig forstuvning er det først muligt at være tilbage i konkurrenceidræt efter en seks ugers genoptræningsperiode. Under en forstuvning kan man også få andet end ledbåndsskader, og opleve mere vedvarende smerter.

I de tilfælde er det nødvendigt at få undersøgt anklen mere grundigt for at finde den konkrete årsag til smerterne.

Overrevet ledbånd i fod og ankel


Ankel – og fodleddet består af en række knogler, der tilsammen danner en lang række led. Mellem alle led findes ledbånd/ligamenter, der medvirker til at opretholde stabilitet, men samtidig tillader bevægelse i fod og ankel. En forstuvet ankel dækker over en overstrækningsskade af ankelens ledbånd. Ved kraftigere belastning kan et eller flere ledbånd rives helt eller delvist over, ligesom der kan opstå knoglebrud.

Den mest hyppige skademekanisme (inversion) er, at man træder forkert. Derved vrides foden indad, og der opstår et betydeligt stræk af ledbåndene på ydersiden af anklen. Langt sjældnere opstår modsatte situation, at foden vrides udad og opad med stræk på ledbåndet på indersiden af anklen. Det forreste ledbånd på ydersiden af anklen er mest udsat for skade.

Smerter i ankel

Over 85 procent af ankelskaderne opstår ved invension ved landing efter spring, løb eller vending. Normalt overrives først det forreste ledbånd (50 pct. Af skaderne er isoleret afrivning af dette ledbånd), derefter det midterste ledbånd (cirka 20 pct. Af skaderne). Ku i meget få tilfælde dvs. 1 procent af tilfældene overrives alle ledbåndene på ydersiden. Samme skademekanisme kan også føre til knoglebrud i anklen. Knoglebrud er hyppigere blandt ældre mennesker, mens ledbåndsskader forekommer oftere blandt yngre mennesker.

Brækket eller forstuvet ankel?


Man kan opleve at forstuve anklen eller få et ankelbrud. Symptomerne på ankelbrud er smerter, hævelse og misfarvning. Det er umuligt at støtte på foden på grund af smerter. Ved forstuvning er det ledbåndene, der er skadet, hvor det ved ankelbrud er knoglen der er ramt. Det vil ofte være muligt at støtte på en forstuvet fod, men dette er ikke muligt ved ankelbrud. Et ankelbrud vil også være mere smertefuldt og vil kræve længere behandlingstid.

Symptomerne på ankelbrud minder meget om dem, man også oplever ved ankelforstuvning. Ankelen hæver normalt hurtigt, og der kommer dunkende smerter. Der er typisk smerter ved støtte, mens smerterne bliver mere aftagende ved hviletilstand. Knysterne og foden bliver misfarvede med blå mærker. Det er kun muligt at støtte på ankelen ved mindre alvorlige brud. Ved ankelbrud kan man opleve fejlstilling af ankelen, så det ser skævt ud.

Bliv klogere på dit ankelbrud

Ankelbrud hører til under de mest almindelige brud, og 5000 danskere får hvert år ankelbrud. Der er lige mange mænd som kvinder der rammes af ankelbrud. Mænd rammes oftest i alderen 15-45 år, men det er typisk ældre kvinder, som oplever ankelbrud.

Ved ankelbrud kan både den yderste og den inderste knyst brække. Knysternes funktion består i at holde foden fast, som i en gaffel, og sikre at gangen er stabil. Størstedelen af brud (cirka 80 pct.) sker ved at forden vrikker indad, som hvis man går på fortorvet og den yderste fod falder ned i rendestenen.

Når ankelen brækker, påvirker det både knogler og ledbånd. Bruddet kan være forskellige sværhedsgrader. Normalt brækker man kun den yderste knyst, men det er og normalt, at den yderste og inderste knyst brækker samtidig. Det er sjældent, at den inderste knyst brækker alene.

Brækket fod og ankelbrud


Anklerne er ofte udsat for vrid i forbindelse med sports – og dagligdagsaktiviteter. I de fleste tilfælde betyder det, at man forstuver anklen. Men er forvridningen meget voldsom og kraftig, kan der opstå et brud på knogler og der opstår et ankelbrud.

Ved et ankelbrud vil man opleve smerter, misfarvning og hævelse. Behandlingen består af operation og gips afhængigt af typen af brud. Man kan også brække nogle andre knogler i foden, men det sker ikke lige så ofte som ankelbrud.

Ankelbrud hører til under de mest almindelige brud, og 5000 danskere får hvert år ankelbrud. Der er lige mange mænd som kvinder der rammes af ankelbrud.

Mænd rammes oftest i alderen 15-45 år, men det er typisk ældre kvinder, som oplever ankelbrud.

Din knyst kan være brækket

Ved ankelbrud kan både den yderste og den inderste knyst brække. Knysternes funktion består i at holde foden fast, som i en gaffel, og sikre at gangen er stabil. Størstedelen af brud (cirka 80 pct.) sker ved at foden vrikker indad, som hvis man går på fortorvet og den yderste fod falder ned i rendestenen.

Når ankelen brækker, påvirker det både knogler og ledbånd. Bruddet kan være forskellige sværhedsgrader. Normalt brækker man kun den yderste knyst, men det er og normalt, at den yderste og inderste knyst brækker samtidig. Det er sjældent, at den inderste knyst brækker alene.

Har du brækket eller forstuvet din ankel?

Man kan opleve at forstuve ankelen eller få et ankelbrud. Symptomerne på ankelbrud er smerter, hævelse og misfarvning. Det er umuligt at støtte på foden på grund af smerter.

Ved forstuvning er det ledbåndene, der er skadet, hvor det ved ankelbrud er knoglen der er ramt. Det vil ofte være muligt at støtte på en forstuvet fod, men dette er ikke muligt ved ankelbrud.

Et ankelbrud vil også være mere smertefuldt og vil kræve længere behandlingstid.

Symptomerne på ankelbrud minder meget om dem, man også oplever ved ankelforstuvning. Ankelen hæver normalt hurtigt, og der kommer dunkende smerter. Der er typisk smerter ved støtte, mens smerterne bliver mere aftagende ved hviletilstand.

Knysterne og foden bliver misfarvede med blå mærker. Det er kun muligt at støtte på ankelen ved mindre alvorlige brud. Ved ankelbrud kan man opleve fejlstilling af ankelen, så det ser skævt ud.

Ofte stillede spørgsmål om forstuvet ankel og fod


Hvad er et led bånd?

Et ledbånd er ifølge Den Store Danske et: “ligament, seneagtig bindevævsstruktur, som forbinder knoglerne på hver side af et led og derved stabiliserer dettes bevægelser.”

Hvorfor har jeg hævede ankler?

Ankler kan være hævede af flere forskellige årsager. Det kan f.eks. være et symptom på, at din ankel er forstuvet.

Har jeg brækket min fod?

Det kræver et røntgenbillede af din fod, før man med sikkerhed kan sige, om den er brækket.

Hvorfor har jeg smerter i foden?

En forstuvning tager lang tid at komme af med. Hvis du har ondt i foden efter en forstuvning, kan det være årsagen.

Hvorfor har jeg smerter oven på foden?

Smerter oven på foden kan have flere årsager. Snak med en læge eller fodspecialist, hvis smerten bliver ved.

Hvor mange knogler har man i foden?

26 knogler udgør skelettet i foden.

Hvad er en fod?

En fod er en legemsdel placeret i umiddelbar forlængelse af benet. Hvis spørgsmålet går på måleenheden “en fod” er svaret, at en dansk fod er = 0,3138535 meter.

Jeg har smerter i min ankel – hvorfor?

En forstuvet ankel kan give store smerter. Tjek derfor om du har nogle af symptomerne på en forstuvet ankel. Hvis uheldet er ude skal du behandle din ankel ud fra RICE-princippet, som står for: hvile (rest), is (ice), kompression (compression) og løft af benet (elevation).

Hvad er symptomerne på en brækket tå?

Smerter i knoglerne i foden. Nogle gange forsvinder smerterne efter et par timer.

Hedder det at forstuelse?

Nej, det hedder forstuvning.

Forstuvet ankel, hvor længe tager det?

Det kan tage over tre måneder at komme tilbage efter en forstuvet ankel.

Jeg vrikkede om på foden. Er den brækket?

Det er langt fra sikkert, at din fod er brækket. Men tal med akuttelefonen på nummer 1813, hvis du tror, din fod er brækket.

Referencer


http://www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/forstuvet_fod.htm
http://www.netdoktor.dk/brevkasser/arkiv/201965/er-min-fod-forstuvet-eller-braekket.htm
http://www.netdoktor.dk/vagtlaegen/fakta/forstuvning.htm
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/knogler-muskler-og-led/sygdomme/laeg-ankel-fod/ankelskade/
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/knogler-muskler-og-led/sygdomme/knoglebrud/ankel/
http://www.apoteket.dk/Sygdomsleksikon/SygdommeEgenproduktion/Ankelbrud.aspx
https://www.hvidovrehospital.dk/afdelinger-og-klinikker/Akutmodtagelsen/undersoegelse-og-behandling/Sider/Genoptraening-efter-forstuvet-ankel.aspx
https://www.hvidovrehospital.dk/afdelinger-og-klinikker/Akutmodtagelsen/undersoegelse-og-behandling/Sider/Genoptraening-efter-forstuvet-ankel.aspx#skaden
http://www.sundhedsguiden.dk/da/temaer/alle-temaer/kiropraktik/ankelsmerter-efter-forstuvning/