Forside Politik Vilkår

Vilkår

Bookanaut

1. Introduktion


1.1. Disse brugsbetingelser for websitet (herefter benævnt “vilkår”) gælder for hele indholdet af hjemmesiden under domænenavnet Bookanaut.com (Website). Læs disse vilkår og andre retningslinjer på hjemmesiden omhyggeligt, inden du bruger denne hjemmeside. Hvis du (“bruger”) ikke accepterer at være bundet af disse vilkår, må du ikke bruge denne hjemmeside.

1.2. Bookanaut ApS (herefter benævnt “Bookanaut”) er et selskab registreret i Danmark med CVR nummer DK3709 1944, og med hjemsted på Wilders Plads 9 A, 2. th. 1403 København K.

1.3. Bookanaut giver “Brugere” et overblik over relevante muligheder inden for fysiske behandlinger såsom  fysioterapi og massage. Bookanaut giver et sikkert interface til brugere, der kan finde og kontakte behandlere.

1.4. Når brugere foretager en booking indsamler Bookanaut information om denne transaktion, så som type ydelse, pris, og behandlingstidspunkt. Når brugeren foretager en booking håndteres disse oplysninger via en data processor aftale mellem Booknaut (data processor) og CBIT A/S (Data ansvarlig). 

1.5. Bookanaut er forpligtet til at bruge sikker teknologi til at give brugerne en god og tilfredsstillende platform til sikker booking af behandlere. Bookanaut bruger SSL-kryptering til sikkerhed.

1.6. Ved at tilgå denne hjemmeside, angiver brugerne, at brugerne accepterer disse vilkår. Hvis brugerne ikke accepterer disse brugsbetingelser, skal brugerne straks forlade denne hjemmeside.

1.7. Brugerne er ansvarlige for at sikre, at alle personer, der har adgang til hjemmesiden via en internetforbindelse eller bruger din konto, er opmærksomme på disse vilkår og at de overholder dem.

1.8. Bookanaut kan til enhver tid ændre disse vilkår ved at opdatere dette indlæg. Brugerne bør regelmæssigt kontrollere denne hjemmeside for at gennemgå de nuværende vilkår, fordi de nuværende vilkår er bindende for brugerne.

2. Indhold og artikler


2.1. Indholdet på hjemmesiden er kun til generelle oplysningsformål og er beregnet til at være gratis men kan ikke på nogen måde erstatte professionel rådgivning eller behandling. Ligeledes bør indholdet ikke bruges til diagnose eller behandling af en medicinsk tilstand. Hvis brugerne søger sådanne råd eller behandling, bør brugerne konsultere en autoriseret læge eller en læge. Personer med akutte medicinske problemer skal straks søge lægehjælp og / eller behandling hos en læge.

2.2. Benyttelse af hjemmesiden er udelukkende på egen risiko, og Bookanaut påtager sig intet ansvar eller ansvar for skader eller personskader eller ejendom som følge af brugen af ​​oplysninger eller materiale af enhver art, der er angivet på hjemmesiden.

3. Behandlere


3.1. I tilfælde af tvivl om behandlers licens eller certificering og ansvarsforsikring, der kræves for at udøve deres private praksis inden for behandlerens ekspertise, er det behandlerens pligt at fremlægge bevis herfor. Det er behandlers ansvar til alle tider at sørge for at information på hjemmesiden er retvisende og korrekt.

3.2. Behandlere er ikke ansat i Bookanaut.

3.3. Brugeren påtager ansvar for, at selvom hjemmesiden letter adgang til behandlere, kan Bookanaut ikke garantere en behandlers kompetence i forhold til brugernes behov. Brugeren vedkender sig at Bookanaut udelukkende er en platform beregnet til at sikre let og overskuelig adgang til relevante behandlere.

3.4. Når brugeren foretager en booking skal brugeren kontrollere, at de oplysninger, som brugeren har indtastet er korrekte, før brugeren bekræfter bookingen.

3.5. Hvis brugeren på et hvilket som helst tidspunkt forud for bookingen ikke ønsker at fortsætte med en ordre, skal brugeren blot lukke programvinduet.

3.6. Efter afgivet booking sender Bookanaut en bekræftelse per e-mail.

3.7. Hvis brugeren ønsker at annullere en booking skal dette ske ved at kontakte den behandler brugeren har booket en tid hos. Brugeren skal ikke betale annulleringsgebyr til Bookanaut. Dog kan den enkelte behandler pålægge annulleringsgebyr. Behandler er forpligtet til tydeligt at skrive dette ved booking.

4. Anmeldelse af behandlere


4.1. Bookanaut giver mulighed for at brugeren kan give feedback om behandlere via hjemmesiden. Brugeren skal til enhver tid holde god skik og tone, når brugeren giver feedback til en behandler for at sikre at anmeldelsen er til gavn for andre brugere.

4.2. Bookanaut censurerer ikke bemærkningerne, men Bookanaut forbeholder sig retten til at slette tilbagemeldinger, f.eks. i de situationer, hvor Bookanaut vurderer at anmeldelsen ikke er til gavn for andre brugere af hjemmesiden.

5. Klager


5.1. Kundeservice er yderst vigtigt for Bookanaut, og derfor kan brugerne, hvis brugerne er utilfredse med en behandling, der er booket via denne hjemmeside, anmode om at indgive en formel klage. Bemærk venligst, at enhver klage skal indgives skriftlig per e-mail til [email protected]. Klagen skal indeholde alle detaljer, som Booknaut skal bruge for at underbygge kravet, herunder datoen, betalingsmetoden og behandler oplysningerne.

5.2. Eventuelle klager skal indgives inden for 48 timer efter, at den pågældende behandling fandt sted for at være en gyldig klage og for at give Bookanaut og behandleren mulighed for at reagere på klagen. Hvis en klage indgives senere end 48 timer efter den pågældende behandling, er klagen betragtet som for sent indgivet, og hverken Bookannaut eller behandleren er derfor forpligtet til at reagere på den for sent indgivne klage.

5.3. Bookanaut vil straks undersøge eventuelle rettidigt indleverede klager og underretter brugeren om resultatet af undersøgelsen med den foretrukne kommunikationsmetode så hurtigt som muligt.

5.4. Bookanaut kan efter eget valg vælge at fjerne en behandler fra hjemmesiden på baggrund af en undersøgelse foranlediget af en klage.

6. Pris og betaling


6.1. Priserne vil være som citeret på denne hjemmeside. De citerede priser er inklusive moms (eller lignende skatter), hvor det er relevant, afhængigt af brugerens placering og behandlerens placering.

6.2. Brugeren er ansvarlig for betaling for enhver session eller andre tjenester, der udføres efter booking via hjemmesiden. Hvis brugeren søger om at få hele eller dele af prisen tilbagebetalt som tilskud eller lignende fra forsikringsselskabet, sundhedsforsikring eller lignende, er brugeren alene ansvarlig for dette.

6.3. Denne hjemmeside indeholder et stort antal tjenester, og det er altid muligt, at nogle af ydelserne kan blive forkert prissat. Hvis den korrekte pris for en ordre er højere end den pris, der er angivet på Bookanaut, skal du normalt kontakte behandleren, inden den pågældende session eller tjeneste finder sted. Bookanaut kan ikke holdes ansvarlig for eventuelt fejlagtig prissættelse. Brugeren kan dog vælge at indsende en klage til Bookanaut (se sektion 5).

6.4. Rabat kan gælde, hvis brugeren bruger en salgskode, der er anerkendt af Bookanaut.

7. Licenser og copyright


7.1. Brugeren har tilladelse til at udskrive og downloade uddrag fra denne hjemmeside til eget brug på følgende måde:

a) Ingen dokumenter eller relateret grafik på denne hjemmeside ændres;
b) Ingen grafik på denne hjemmeside bruges separat fra ledsagende tekst; og
c) Vores ophavsret og varemærker og denne meddelelse om tilladelse fremgår af alle kopier.

7.2. Medmindre andet er angivet, ejes copyright og andre intellektuelle ejendomsrettigheder i alt materiale på denne hjemmeside (herunder uden begrænsning fotografier og grafiske billeder) af Bookanaut. I forbindelse med disse vilkår er enhver brug af ekstrakter fra denne hjemmeside andet end i overensstemmelse med punkt 7.1 ikke tilladt. Hvis en bruger bryder med nogen af ​​betingelserne i denne juridiske meddelelse, ophører tilladelsen til at bruge hjemmesiden automatisk uden yderligere varsel, og brugerne skal straks destruere alle hentede eller udskrevne uddrag fra denne hjemmeside.

Ved tvivlsspørgsmål kontakt [email protected]

8. Service tilgang


8.1. Mens Bookanaut forsøger at sikre, at denne hjemmeside normalt er tilgængelig 24 timer i døgnet, vil Bookanaut ikke være ansvarlig, hvis denne hjemmeside ikke er tilgængelig til enhver tid.

8.2. Adgang til denne hjemmeside kan suspenderes midlertidigt og uden varsel.

9. Links til og fra andre websites


9.1. Bookanaut’s artikler linker til tredjeparts hjemmesider hvor dette er relevant. Hvis brugeren benytter disse links, forlader brugeren denne hjemmeside. Bookanut kontrollerer ikke disse hjemmesider, og er ikke ansvarlig for disse hjemmesider eller deres indhold eller tilgængelighed. Hvis brugeren beslutter at få adgang til nogen af ​​de tredjeparts hjemmesider, der er knyttet til hjemmesiden, gør brugerne dette på eget ansvar.

9.2. Brugeren kan linke til denne hjemmeside, forudsat at brugeren gør det i god tro og på juridisk lovlig vis.

10. Disclaimer


10.1. Mens Bookanaut forsøger at sikre, at oplysningerne på denne hjemmeside er korrekte, lover vi ikke, at disse er korrekte eller fuldstændige. Bookanaut kan foretage ændringer af materialet på denne hjemmeside eller til de tjenester og priser, der er beskrevet på hjemmesiden, til enhver tid og uden varsel. Materialet på hjemmesiden kan være forældet, og Bookanaut er ikke forpligtet til at opdatere materialet. I særdeleshed lover Bookanaut ikke, at oplysningerne fra behandlerne, vist på denne hjemmeside, såsom emner, prissætning, kalendere og tidsplaner for sessioner, er korrekte eller opdaterede. Dette er behandlerens ansvar.

10.2. Bruger er ansvarlig for sikkerheden for adgangskoder, som brugeren bruger til at registrere sig på hjemmesiden.

10.3. Desværre er overførsel af ​​data via internettet ikke helt sikkert. Selvom vi vil bestræbe os på til enhver tid at beskytte oplysningerne på hjemmesiden, kan vi ikke garantere sikkerheden for data, der sendes til hjemmesiden. Enhver overførsel af data til hjemmesiden er på brugerens eget ansvar.

11. Ansvar


11.1. Bookanaut formidler kontakt mellem behandlere og brugere. Bookanaut kan derfor aldrig drages til ansvar for behandling udført af behandlere på hjemmesiden. Behandling foregår altid på brugeren eget ansvar.

11.2. Bookanaut kan ikke drages til ansvar for information og/eller rådgivning udført af behandler på hjemmesiden. Bookanaut er ikke ansvarlig for tab eller skade, der måtte opstå som følge af brugen af information og/eller rådgivning fra behandler.

11.3. Bruger forstår, at Bookanaut ikke giver rådgivning, uanset om det er juridisk, økonomisk, medicinsk eller anden faglig karakter. De informationsmaterialer og meninger (hvis nogen) indeholdt i produkterne eller tjenesteydelserne er den faglige rådgivning fra behandleren. Bookanaut er ikke ansvarlig for tab, der måtte opstå som følge af brugen af produkter eller tjenester, der leveres eller udføres af Bookanauts underleverandører (behandlere).

12. Begrænsning


12.1. Bookanaut kan efter eget skøn opsige eller suspendere brugers ret til at bruge hjemmesiden og brugen af ​​tjenesterne straks ved at underrette brugeren skriftligt (via e-mail), hvis brugeren overtræder disse vilkår.

12.2. Ved opsigelse eller suspension skal brugeren straks ødelægge alle downloadede eller udskrevne tekster fra hjemmesiden, samt slette links hvis disse er årsag til suspenderingen (se 10.).

13. Yderligere betingelser


13.1. Bookanaut er forpligtet til at beskytte dit privatliv og sikkerhed. Alle personoplysninger, vi indsamler fra brugeren, behandles i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. Brugere bør gennemgå vores Privacy Policy og Data Processing aftale, som er indarbejdet i disse Vilkår.

13.2. Brugeren påtager sig ikke at bruge hjemmesiden til ethvert formål, der ville krænke nogen lov, være til skade for en anden person eller inddrage anden adfærd, som ifølge Bookanaut’s mening hæmmer eller begrænser andre fra at bruge de tilgængelige tjenester på hjemmesiden.

13.3. Enhver fejl eller forsinkelse af bruger eller Bookanaut i forbindelse med fuldbyrdelse (helt eller delvist) af enhver bestemmelse i disse vilkår vil ikke blive fortolket som en ophævelse af de rettigheder, der er beskrevet ovenfor.

13.4. Brugeren må ikke overføre nogen af ​​rettighederne eller forpligtelserne i henhold til disse Vilkår uden forudgående skriftligt samtykke fra Bookanaut. Bookanaut har ret til at tildele sine rettigheder og forpligtelser til en tredjepart, hvis denne tredjepart tiltræder forpligtelserne i henhold til disse vilkår.

13.5. Overskrifter i disse Vilkår er kun inkluderet for bekvemmelighed og påvirker ikke deres fortolkning.

13.6. Denne aftale udgør hele aftalen og forståelsen mellem parterne med hensyn til de anliggender, der behandles deri, og erstatter, annullerer og opsiger alle tidligere aftaler mellem parterne vedrørende sådanne forhold, selv om betingelserne for sådanne tidligere aftaler eller bestemmelser er udtrykt som om de ville fortsætte med at være gældende efter aftalens udløb.

13.7. Hvis et udtryk i denne aftale (helt eller delvis) betragtes som ulovligt, ugyldigt eller uhåndhævet af en territorial og faglig kompetent domstol, har de resterende vilkår i aftalen fortsat fuld retsvirkning og virkning.

14. Gældende lov og jurisdiktion


14.1. Tvister: Enhver tvist, der udspringer af aftalen, skal anlægges ved Byretten i København som værneting i første instans og behandles under anvendelse af dansk ret.

Vær opmærksom på, at Bookanaut kun er en teknologiudbyder og ikke en udbyder af terapi, rådgivning, livs coaching, coaching, mentorskab eller andre professionelle tjenester, og forholdet og den juridiske bindende kontrakt for bestemmelserne i disse tjenester er mellem brugere og behandlere.

Opdateret den 3. Oktober 2018