Reguler dit blodtryk med motion

Reguler dit blodtryk med motion bookanaut

Blodtryk kan reguleres med motion. Men undersøgelser viser, at intensiteten af motionen spiller en afgørende rolle for, hvordan blodtrykket reguleres. Danske forskere har nemlig fundet ud af, at motion med høj intensitet i visse tilfælde helt kan overflødiggøre blodtryksregulerende medicin.

Er du en af de godt 500.000 danskere, som lever med forhøjet blodtryk? Så er der god grund til at bemærke forskningsresultaterne fra Københavns Universitet. I lang tid har lægernes anbefaling til personer med højt blodtryk været, at motion såmænd var fint. Så længe det vel at mærke var med moderat belastning.

Den anbefaling har dog vist sig ikke længere at være gældende. For en stor undersøgelse af en gruppe patienter med forhøjet blodtryk har påvist, at højintensiv motion er den rette behandling mod en af de store livsstilssygdomme herhjemme.

Derfor lyder anbefalingen nu at sætte farten op på løbeturen, eller arbejde med ekstra belastning på maskinerne i træningscentrene.

Forhøjet blodtryk kan reduceres med træning


De bemærkelsesværdige resultater er blevet til i et samarbejde mellem Rigshospitalet og Københavns Universitet. Her fik en forsøgsgruppe på ti midaldrende personer højintensiv træning i otte uger. Træningen bestod i to spinning-timer om ugen. Derudover skulle forsøgspersonerne selv dyrke andre former for motion i løbet af ugen.

Efter de otte uger viste det sig, at forsøgspersonerne havde fået reduceret deres blodtryk markant. Og mens visse deltagere kunne reducere deres medicinforbrug, kunne andre helt stoppe med deres medicin.

Få tjekket trykket


Til trods for, at forhøjet blodtryk er noget nær en folkesygdom, ved omtrent halvdelen af danskerne ikke, at de rent faktisk går rundt med lidelsen. Man mærker normalt ikke, at trykket er for stort. Derfor kan man sagtens lide af sygdommen, uden at vide det. Og derfor er det også vigtigt, at man får mål sit blodtryk løbende.

Fakta om blodtryk


Blodtryk er betegnelse for blodets tryk i blodårerne. Man deler blodtrykket op i to tryk: Det systoliske og det diastoliske tryk.

Det systoliske tryk kaldes også arbejdstrykket. Det er nemlig det tryk, som opstår, når hjertet trækker sig samme og dermed arbejder.

Det diastoliske tryk kaldes også hviletrykke. Det betegner blodtrykket mellem hjertets slag. Når en læge vurderer, om en patient har forhøjet blodtryk, er det forskellen mellem de to tal, som er afgørende.
Læs mere om forskningsprojekter på KU’s hjemmeside